Aktualno

Evropska kmetijska politika mora več pozornosti nameniti zaščiti voda

Evropska kmetijska politika mora več pozornosti nameniti zaščiti voda

Agricultural policy needs to secure stronger environmental improvements for water in Europe
Preberi več ...
03
Mar
Izboljšanje kakovosti kopalnih voda - Zgodba o uspehu

Izboljšanje kakovosti kopalnih voda - Zgodba o uspehu

Razvili smo poročilo EEA o zgodbi o uspehu evropskega upravljanja s kopalnimi vodami. Poročilo prikazuje, kako lahko upravljanje kopalnih voda na ravni EU služi kot primer dobre prakse okoljske zakonodaje in upravljanja.
Preberi več ...
02
Mar
Rečne sisteme v Evropi oblikujejo številni stresorji

Rečne sisteme v Evropi oblikujejo številni stresorji

Izšel je znanstveni članek "Multiple stressors determine river ecological status at the European scale: Towards an integrated understanding of river status deterioration". Ugotovljeno je, da skoraj dve tretjini opaženih sprememb evropskih sladkovodnih biot lahko neposredno pripišemo vplivom človeka. Pri tem so skoraj v enakem deležu pomembni viški hranil (dušikove in fosforjeve spojine), toksične snovi in hidromorfološke spremembe (spremembe dinamike, trajanja in frekvence visokih voda, daljše hidrološke suše, odvzemi voda, regulacije, zožitve strug in podobno).
Preberi več ...
26
Jan
Objavili smo indikator hranil in biokemijske potrebe po kisiku v vodah EU

Objavili smo indikator hranil in biokemijske potrebe po kisiku v vodah EU

Objavili smo indikator hranil in biokemijske potrebe po kisiku v vodah EU za obdobje 1991-2018.
Preberi več ...
03
Dec
V Erevanu, Bakuju in Tbilisiju smo organizirali delavnice o informacijski podpori monitoringa vode

V Erevanu, Bakuju in Tbilisiju smo organizirali delavnice o informacijski podpori monitoringa vode

V letu 2019 nadaljujemo projekt ENI East SEIS II: Implementation of the Shared Enviromental Information System (SEIS) principles and practices in the ENP East region.
Preberi več ...
10
Apr