Projekti

Analiza stanja Evropskih poplavnih območij

Projekt vključuje izdelavo metodologije za oceno stanja degradiranosti Evropskih poplavnih območij v kontekstu njihovega obsega, strukture in hidromorfoloških procesov.
2019-2020

Kakovost kopalnih voda v 2019

V sodelovanju z Evropsko okolijsko agencijo in Direktoratom za okolje, TC Vode vsako leto pripravi oceno kakovosti Evropskih kopalnih voda. V letu 2019, je skoraj 95 % Evropskih kopalnih voda ustrezalo minimalnim kakovostnim zahtevam Kopalne direktive.
2019-2020

Uporaba vode na Zahodnem Balkanu: regionalni pogledi in globalni megatrendi

Projekt je naročila Evropska agencija za okolje. Obravnava rabo voda na Zahodnem Balkanu v luči regije in globalnih megatrendov. Projekt sledi zaključkom predhodnega projekta "Varnostne posledice prihodnje rabe vode na Zahodnem Balkanu" (2014).
2017-2018

Podpora pri oceni skladnosti držav članic z Direktivo o kopalnih vodah 2006/7 / ES (BWD)

Projekt je naročil Generalni direktorat za okolje Evropske komisije, izvajala Milieu ltd. in TC Vode (pogodba o storitvah med MIllieu in EK števillka 070201/2017/760013 / SFRA / ENV.C.2.). Analizira se razumevanje Evropske direktive o kopalnih vodah v procesih njenega izvajanja v državah EU in predlagajo najboljše prakse.
2017-2019

Izmenjava znanja EU o ocenjevanju vode in informacijskem sistemu v partnerskih državah ENI SEIS East

The main objective of the project is to continue to implement the principles and practices of the Shared Environmental Information System (SEIS). The project builds on previous cooperative activities in the six Eastern Partnership countries, carried out under the ENPI SEIS project.
2010 - 2015