Stanje voda in človekovi vplivi na vodne ekosisteme

Stanje voda in človekovi vplivina vodne ekosisteme

Okoljski informacijski  sistemi za vode in GIS

Okoljski informacijski sistemi za vode in GIS

Hidrološko hidravlične študije  in idejni projekti na vodah

Hidrološko hidravlične študije in idejni projekti na vodah

Smo organizacija, ki raziskuje in razvija tematiko voda. Profesionalno usposobljenost s področja hidrologije povezujemo z napredno uporabo informacijskih tehnologij, še zlasti podatkovne znanosti. Aktivno smo vključeni v upravljanje in razvoj podatkovnih zbirk Evropske unije o vodah, izkušnje pa uporabljamo v regionalnih, nacionalnih in lokalnih projektih.

Naši strokovnjaki so del Evropskega tematskega centra za biotsko raznovrstnost in ekosisteme (ETC BE) in Evropskega tematskega centra za trajnostni prehod (ETC ST), ki izvajata naloge v okviru Evropske agencije za okolje (EEA): zbiranje in upravljanje okoljskih podatkov iz Evrope; razvoj indikatorjev in ocen stanja okolja; ter podporo okoljskim politikam EU.

Naše želje

Stanje slovenskih voda

Želimo, da so slovenske vode še naprej v dobrem stanju in da nam v času ujm ne povzročajo prehudih preglavic.

Zdrava pitna voda

Želimo, da v Sloveniji pijemo zdravo vodo in da jo na trajnosten način uporabljamo tudi za druge namene.

Rastline in živali

Želimo, da v slovenskem vodnem prostoru živi veliko vitalnih in raznolikih vrst rib, dvoživk, vodnih ptic, vodnih sesalcev in plazilcev ter raste bogata avtohtona vegetacija.

Kopanje in rekreacija

Želimo, da so naše vode privlačne tudi za kopanje in rekreacijo.