Aktualno

Evropski center za biotsko raznovrstnost 2025

Evropski center za biotsko raznovrstnost 2025

Od junija dalje v Evropskem tematskem centru za biotsko raznovrstnost (ETC BE) usklajujemo načrt dela za prihodnje leto. Ta sloni na Strategiji agencije EEA in Eioneta za obdobje 2021-2030.
Preberi več ...
03
jun
Kakovost evropskih kopalnih voda 2022

Kakovost evropskih kopalnih voda 2022

V okviru letnega zbiranja podatkov in ocene kakovosti smo posodobili razrede kakovosti za več kot 21 tisoč evropskih kopalnih voda. Kakovost kopalnih voda v Evropi ostaja visoka: minimalne standarde dosega 96 % lokacij.
Preberi več ...
17
avg
Kopalne vode v mestih prinašajo številne koristi

Kopalne vode v mestih prinašajo številne koristi

Revitalizacija urbanih kopalnih voda v evropskih mestih ima številne socialno-ekonomske učinke. Odpiranje novih kopalnih voda in vzdrževanje njihove kakovosti je tako strateškega pomena in v interesu širše javnosti. Kopalne vode v mestih moramo ohraniti in zaščititi za vse nas kot tudi za prihodnje generacije.
Preberi več ...
20
jan
Morski odpadki v Evropi od izvora do morja

Morski odpadki v Evropi od izvora do morja

Interaktivno poročilo EEA, ki so ga soustvarjali naši strokovnjaki, vključuje metodologijo in rezultate okoljske presoje morskih odpadkov od njihovega izvora do morja, s poudarkom na vzročnih povezavah med družbenoekonomskimi gonilnimi silami, obremenitvami in stanjem onesnaženosti v obalnem in morskem okolju Evrope.
Preberi več ...
19
jan
Morski odpadki v Marine Litter Watch 2021

Morski odpadki v Marine Litter Watch 2021

Poročilo ETC ICM ocenjuje stanje morskega okolja na podlagi podatkov o odpadkih na plažah, zbranih v podatkovni bazi Marine Litter Watch v obdobju 2015-2021.
Preberi več ...
11
jan
Posodobljena evropska indikatorja kakovosti vode

Posodobljena evropska indikatorja kakovosti vode

Indikatorja povzemata onesnaženost kopenskih vodnih teles v Evropi s hranili ter pesticidi. Obnavljamo ju enkrat letno v skladu s podatkovnimi tokovi Eionet WISE (baza podatkov Waterbase - Water Quality).
Preberi več ...
04
jan
(Ne)trajnostno upravljanje alpskih rek – izzivi in priložnosti

(Ne)trajnostno upravljanje alpskih rek – izzivi in priložnosti

Za majsko izdajo Planinskega vestnika smo napisali članek o izzivih in priložnostih alpskih vodnih teles. Alpske reke so že od nekdaj predstavljale vir pitne vode in zaradi svojih pretočnih značilnosti še danes predstavljajo pomemben razvojni dejavnik za več kot 14 milijonov ljudi, ki živijo na neposrednem območju Alp. Alpe tako lahko upravičeno obravnavamo kot »vodohran« Evrope, njihova lega v središču Evrope in alpski hidrološki režim imata namreč ključen vpliv na evropsko vodno bilanco. Kljub obilnosti vodnih virov, pa je skoraj 90% alpskih podvrženih številnim obremenitvam in pritiskom.
Preberi več ...
09
avg
Kakovost evropskih kopalnih voda 2021

Kakovost evropskih kopalnih voda 2021

V okviru letnega zbiranja podatkov in ocene kakovosti smo posodobili razrede kakovosti za več kot 21 tisoč evropskih kopalnih voda. Kakovost kopalnih voda v Evropi ostaja visoka: minimalne standarde dosega 95 % lokacij.
Preberi več ...
08
avg
Okoljski podatki na konferenci Dataharvest 2022

Okoljski podatki na konferenci Dataharvest 2022

Naši strokovnjaki nastopajo na evropski konferenci raziskovalnega novinarstva
Preberi več ...
26
maj
Izsledki skupnostne znanosti o morskih odpadkih

Izsledki skupnostne znanosti o morskih odpadkih

Novo tehnično poročilo ETC/ICM ocenjuje stanje morskega okolja na podlagi podatkov o odpadkih na plažah, zbranih v podatkovni bazi Marine Litter Watch.
Preberi več ...
12
jan
Evropski indikator pesticidov v kopenskih vodah

Evropski indikator pesticidov v kopenskih vodah

Analiza, ki smo jo razvijali v okviru EEA, uporablja podatke, ki jih poročajo države s svojih merilnih mest v omrežje EIONET.
Preberi več ...
07
jan
Objavljen portal EU o sladkih vodah

Objavljen portal EU o sladkih vodah

Direktorat za okolje Evropske komisije (DG ENV) in Evropska komisija za okolje (EEA) sodelujeta pri razvoju portala o sladkih vodah Evrope, ki je objavljen v okviru Evropskega informacijskega sistema za vode (WISE).
Preberi več ...
22
nov
Terenska ekskurzija: ekstremne poplave

Terenska ekskurzija: ekstremne poplave

Sodelavci Tematskega centra za vode smo se 5. novembra udeležili strokovne ekskurzije v dolino Tržiške Bistrice, ki jo je organiziralo Društvo vodarjev Slovenije.
Preberi več ...
11
nov
Kakovost evropskih kopalnih voda 2020

Kakovost evropskih kopalnih voda 2020

V okviru letnega zbiranja podatkov in ocene kakovosti smo posodobili razrede kakovosti za več kot 22 tisoč evropskih kopalnih voda. Kakovost kopalnih voda v Evropi ostaja visoka: minimalne standarde dosega 95 % lokacij.
Preberi več ...
12
jul
Evropska kmetijska politika mora več pozornosti nameniti zaščiti voda

Evropska kmetijska politika mora več pozornosti nameniti zaščiti voda

Agricultural policy needs to secure stronger environmental improvements for water in Europe
Preberi več ...
03
mar
Izboljšanje kakovosti kopalnih voda - Zgodba o uspehu

Izboljšanje kakovosti kopalnih voda - Zgodba o uspehu

Razvili smo poročilo EEA o zgodbi o uspehu evropskega upravljanja s kopalnimi vodami. Poročilo prikazuje, kako lahko upravljanje kopalnih voda na ravni EU služi kot primer dobre prakse okoljske zakonodaje in upravljanja.
Preberi več ...
02
mar
Rečne sisteme v Evropi oblikujejo številni stresorji

Rečne sisteme v Evropi oblikujejo številni stresorji

Izšel je znanstveni članek "Multiple stressors determine river ecological status at the European scale: Towards an integrated understanding of river status deterioration". Ugotovljeno je, da skoraj dve tretjini opaženih sprememb evropskih sladkovodnih biot lahko neposredno pripišemo vplivom človeka. Pri tem so skoraj v enakem deležu pomembni viški hranil (dušikove in fosforjeve spojine), toksične snovi in hidromorfološke spremembe (spremembe dinamike, trajanja in frekvence visokih voda, daljše hidrološke suše, odvzemi voda, regulacije, zožitve strug in podobno).
Preberi več ...
26
jan
Objavili smo indikator hranil in biokemijske potrebe po kisiku v vodah EU

Objavili smo indikator hranil in biokemijske potrebe po kisiku v vodah EU

Objavili smo indikator hranil in biokemijske potrebe po kisiku v vodah EU za obdobje 1991-2018.
Preberi več ...
03
dec
V Erevanu, Bakuju in Tbilisiju smo organizirali delavnice o informacijski podpori monitoringa vode

V Erevanu, Bakuju in Tbilisiju smo organizirali delavnice o informacijski podpori monitoringa vode

V letu 2019 nadaljujemo projekt ENI East SEIS II: Implementation of the Shared Enviromental Information System (SEIS) principles and practices in the ENP East region.
Preberi več ...
10
apr